مرداد 11, 1395
۱۲۹۰۷۲۲۵_۱۶۰۷۸۵۳۴۹۶۲۰۶۹۶۹_۲۰۱۲۱۶۸۵۶۸_n

تفکیک شکم از تمام زوایا

وقتی صحبت از ساختن عضلاتی با کیفیت و تفکیک شده در ناحیه میانه ی بدن این است که شناخت کافی از عضلات این بخش داشته باشید تا متوجه شوید چرا و چطور باید روی آنها تمرین کنید
مرداد 7, 1395
hypertrophy-2-1010x1024

چرا تمرین تا ناتوانی مهم است ؟

زمانی که شما در حال اجرای تمرین تکرارها با وزنه ای کمتر از مقدار وزنه ی رکورد خود هستید همه ی فیبر های عضلانی در دسترس به کار گرفته نخواهند شد با بکار بردن تعدادی از آنها به خستگی می رسند و بدن برای جایگزین کردن
عضلات بایگانی - فروش مکمل بدنسازی مجاز | بررسی انواع مکمل های بدنسازی | بادی من