مرداد 12, 1395
Close up of man hand during biceps exercise

تمرین اختصاصی بازو

بعضی روزها در باشگاه روز تمرین سینه است بعضی روزها تمرین پاها و بعضی روزها تمرین زیر بغل اینجا برنامه ای ارائه شده برای
تمرین اختصاصی بایگانی - فروش مکمل بدنسازی مجاز | بررسی انواع مکمل های بدنسازی | بادی من