شهریور 1, 1395
جمع کردن بازوها

چرا هرچه قدر تمرین و ورزش میکنید بازوهایتان کوچک نمیشود؟

مهم نیست که چقدر سخت روی بازوهایتان کار می‌کنید یا زیاد بر روی آن فشار وارد میکنید تا جمع شود،ولی هنوز آن پوست شل زیر بازویتان همچنان سر جایش هست! اینطور نیست؟
بازو بایگانی - فروش مکمل بدنسازی مجاز | بررسی انواع مکمل های بدنسازی | بادی من