همه چیز در مورد پروتئین و نحوه عملکرد آن

نویسنده : BODYMAN 10 ماه قبل

منشاء پروتئین آمینو اسیدها هستند و آمینو اسید اساسی ترین و مهمترین رکن ساختمانی ماهیچه است، پس بنا بر این اساس پروتئین ضروری ترین عنصر در ساختمان ماهیچه محسوب