چرا هرچه قدر تمرین و ورزش میکنید بازوهایتان کوچک نمیشود؟

نویسنده : BODYMAN

مهم نیست که چقدر سخت روی بازوهایتان کار می‌کنید یا زیاد بر روی آن فشار وارد میکنید تا جمع شود،ولی هنوز آن پوست شل زیر بازویتان همچنان سر جایش هست! اینطور نیست؟