کادر مدیریتی و اجرایی تیم بادی من

تیم مدیریتی وبسایت بادی من

پوریا حسنی

مدیریت وبسایت بادی من

تارخ آفتابیان

مدیر بخش گرافیک بصری

مهسا روان آورد

مدیر بخش خبری و شبکه های اجتماعی

علیرضا آدینه

مدیر بخش تبلیغات و بازاریابی

تیم مربی گری مشاوره تغذیه و پزشکی

ناصر حسنی

متخصص فیزیوتراپی و آسیبهای ورزشی

فیزیوتراپ فدراسیون پزشکی تیم های ملی٬دارنده مدال طلای پیشکسوتان کشور٬دارنده کمربند دان دو جودو

مهدی دلیلی

مربی درجه یک بین المللی

دارای مقام چهارم مسترالمپیا در رشته فیتنس مادلینگ

مجوزها و تاییدیه های بادی من