لیست زیر شهرهای دارای سرویس پرداخت در محل بادی من را نمایش میدهد.در صورتی که پس از جستوجو نام دقیق منطقه مورد نظر شما در لیست موجود نبود٬میتوانید سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت نموده تا برای شما ارسال شود.تلاش ما بر اینست تا به مرور تمامی مناطق کشور سرویس پرداخت در محل را تحت پوشش قرار دهد.

توجه داشته باشید ٬ بادی من در شهرهای زیر دارای نماینده سیستم حمل و نقل و پرداخت در محل میباشد و در هیچ نقطه ای از ایران به استثنای داروخانه شبانه روزی دکتر مستوفی تهران نماینده فروش حضوری ندارد و برای دیگر مناطق صرفا ارسال کالا صورت میگیرد و هرگونه سو استفاده از نام و برند بادی من تحت پیگرد قرار خواهد گرفت .

ردیفسریالنام شهراستاننوع شهر
179101059تبریزآذربایجان شرقیدارای شعبه
177102035خویآذربایجان غربیدارای نماینده
178102036ارومیهآذربایجان غربیدارای شعبه
175103023اردبیلاردبیلدارای شعبه
27104036خوراسگاناصفهاندارای نماینده
162104077زرین‌ شهراصفهاندارای نماینده
163104078بهارستاناصفهاندارای نماینده
164104079مبارکهاصفهاندارای نماینده
165104080فولادشهراصفهاندارای نماینده
166104081شهرضااصفهاندارای نماینده
161104074فلاورجاناصفهاندارای نماینده
168104083نجف‌آباداصفهاندارای نماینده
169104084خمینی‌شهراصفهاندارای نماینده
170104085کاشاناصفهاندارای شعبه
172104086اصفهاناصفهاندارای شعبه
160104072گلدشتاصفهاندارای نماینده
167104082شاهین‌شهراصفهاندارای شعبه
33105003کلاک البرزدارای نماینده
142105005چهارباغالبرزدارای نماینده
143105006کوهسارالبرزدارای نماینده
144105007گرمدرهالبرزدارای نماینده
145105008شهر جدید هشتگردالبرزدارای نماینده
146105009اشتهاردالبرزدارای نماینده
148105010مشکین دشتالبرزدارای نماینده
149105011هشتگردالبرزدارای نماینده
151105012ماهدشتالبرزدارای نماینده
153105013کمال‌شهرالبرزدارای نماینده
155105014محمدشهرالبرزدارای نماینده
157105015نظرآبادالبرزدارای نماینده
141105004کرجالبرزدارای شعبه
119106021ایلامایلامدارای نماینده
99107028بندر بوشهربوشهردارای شعبه
84108043تهرانتهراندارای شعبه
83108042قرچکتهراندارای نماینده
35108007پرندتهراندارای نماینده
40108008کرجتهراندارای شعبه
42108009اسلام‌شهرتهراندارای نماینده
43108010قلعه حسن خانتهراندارای نماینده
44108012شهر ریتهراندارای نماینده
57108014فشمتهراندارای نماینده
58108015کهریزکتهراندارای نماینده
59108016شریف آبادتهراندارای نماینده
60108018لواسانتهراندارای نماینده
61108020صفادشتتهراندارای نماینده
62108021صباشهرتهراندارای نماینده
63108022رودهنتهراندارای نماینده
64108023حسن آبادتهراندارای نماینده
65108024نصیرآبادتهراندارای نماینده
66108025پردیستهراندارای نماینده
67108027پیشواتهراندارای نماینده
68108028چهاردانگهتهراندارای نماینده
69108029بومهنتهراندارای نماینده
70108030باغستانتهراندارای نماینده
71108031باقرشهرتهراندارای نماینده
72108032صالح آبادتهراندارای نماینده
73108033رباط‌کریمتهراندارای نماینده
74108034اندیشهتهراندارای نماینده
75108035پاکدشتتهراندارای نماینده
76108036نسیم‌شهرتهراندارای نماینده
77108037شهریارتهراندارای نماینده
78108038ورامینتهراندارای نماینده
80108039ملاردتهراندارای نماینده
81108040قدستهراندارای نماینده
82108041گلستانتهراندارای نماینده
10109006گهروچهار محال بختیاریدارای نماینده
11109008کیانچهار محال بختیاریدارای نماینده
12109010طاقانکچهار محال بختیاریدارای نماینده
13109011شلمزارچهار محال بختیاریدارای نماینده
14109012سورشجانچهار محال بختیاریدارای نماینده
15109014سامانچهار محال بختیاریدارای نماینده
54109025فرخ شهرچهار محال بختیاریدارای نماینده
56109027شهرکردچهار محال بختیاریدارای شعبه
5131023خراشا خراسان جنوبیدارای نماینده
8110007حاجی‌آبادخراسان جنوبیدارای نماینده
4131024امیرآباد خراسان جنوبیدارای نماینده
9110009خوسفخراسان جنوبیدارای نماینده
52110023بیرجندخراسان جنوبیدارای شعبه
6111006طرقبهخراسان رضویدارای نماینده
7111010شاندیزخراسان رضویدارای نماینده
31111048قاسم‌ آبادخراسان رضویدارای نماینده
137111059تربت حیدریهخراسان رضویدارای شعبه
138111060سبزوارخراسان رضویدارای نماینده
139111061نیشابورخراسان رضویدارای نماینده
140111062مشهدخراسان رضویدارای شعبه
134112016بجنوردخراسان شمالیدارای شعبه
133113047اهوازخوزستاندارای شعبه
30113033بندر امام خمینی خوزستاندارای نماینده
37113036اندیمشکخوزستاندارای نماینده
47113037آبادانخوزستاندارای شعبه
130113039بندر ماهشهرخوزستاندارای نماینده
132113044خرمشهرخوزستاندارای نماینده
131113043دزفولخوزستاندارای شعبه
23114002صائین قلعهزنجاندارای نماینده
124114015هیدجزنجاندارای نماینده
127114019زنجانزنجاندارای نماینده
125114017خرمدرهزنجاندارای نماینده
126114018ابهرزنجاندارای شعبه
120115016شاهرودسمناندارای نماینده
32115009بسطامسمناندارای نماینده
22115001میامیسمناندارای نماینده
122115017سمنانسمناندارای شعبه
176116031زاهدانسیستان و بلوچستاندارای شعبه
174117077شیرازفارسدارای شعبه
171117072فسافارسدارای نماینده
173117076مرودشتفارسدارای شعبه
150118019محمدیهقزویندارای نماینده
154118021اقبالیهقزویندارای نماینده
156118022الوندقزویندارای نماینده
158118023تاکستانقزویندارای نماینده
159118024قزوینقزویندارای شعبه
147118018بیدستانقزویندارای نماینده
152118020آبیکقزویندارای نماینده
136119006قمقمدارای شعبه
135120025سنندجکردستاندارای شعبه
129121061کرمانکرماندارای شعبه
128121059رفسنجانکرماندارای نماینده
123122028کرمانشاهکرمانشاهدارای شعبه
121123015یاسوجکهکیلویه و بویر احمددارای شعبه
36124013جلینگلستاندارای نماینده
38124014فاضل‌آبادگلستاندارای نماینده
48124015دلندگلستاندارای نماینده
110124016خان ببینگلستاندارای نماینده
111124017رامیانگلستاندارای نماینده
112124018آزادشهرگلستاندارای نماینده
113124019کلالهگلستاندارای نماینده
114124020گالیکشگلستاندارای نماینده
115124021گنبد کاووسگلستاندارای نماینده
116124022علی‌آباد کتولگلستاندارای نماینده
117124023مینودشتگلستاندارای نماینده
118124025گرگانگلستاندارای شعبه
34124012کردکوی گلستاندارای نماینده
29125031لشت نشاگیلاندارای نماینده
20125011سنگرگیلاندارای نماینده
21125016خمامگیلاندارای نماینده
19125008کوچصفهانگیلاندارای نماینده
41125036سیاهکلگیلاندارای نماینده
46125037بندر انزلیگیلاندارای نماینده
105125039صومعه سراگیلاندارای نماینده
106125040فومنگیلاندارای نماینده
107125046لاهیجانگیلاندارای نماینده
108125051آستانه اشرفیهگیلاندارای نماینده
109125053رشتگیلاندارای شعبه
18126014چالانچولانلرستاندارای نماینده
101126020الیگودرزلرستاندارای نماینده
102126021دورودلرستاندارای شعبه
103126022بروجردلرستاندارای نماینده
104126023خرم‌آبادلرستاندارای نماینده
100126019ازنالرستاندارای نماینده
16127023خرم‌آبادمازندراندارای نماینده
17127026بهنمیرمازندراندارای نماینده
28127031سرخ‌رودمازندراندارای نماینده
39127034تنکابنمازندراندارای نماینده
45127035فریدون‌کنارمازندراندارای شعبه
86127036سلمان‌شهرمازندراندارای نماینده
87127038نورمازندراندارای نماینده
88127041محمود آبادمازندراندارای نماینده
89127042بابلسرمازندراندارای نماینده
90127043رویانمازندراندارای نماینده
91127044کلارآبادمازندراندارای نماینده
92127046چالوسمازندراندارای نماینده
93127047نوشهرمازندراندارای نماینده
94127048رامسرمازندراندارای نماینده
95127049بابلمازندراندارای شعبه
96127050آملمازندراندارای نماینده
97127051قائم‌شهرمازندراندارای نماینده
98127052ساریمازندراندارای شعبه
79128027ساوهمرکزیدارای نماینده
85128028اراکمرکزیدارای شعبه
55129026بندر عباسهرمزگاندارای نماینده
53130030همدانهمداندارای شعبه
2131038محمدآبادیزددارای نماینده
24131002احمدآبادیزددارای نماینده
25131004تفتیزددارای نماینده
26131007شاهدیهیزددارای نماینده
49131018اردکانیزددارای نماینده
50131019میبدیزددارای نماینده
51131020یزدیزددارای شعبه
3131036دهنویزددارای نماینده
1131039فهرجیزددارای نماینده