لیست زیر شهرهای دارای سرویس پرداخت در محل بادی من را نمایش میدهد.در صورتی که پس از جستوجو نام دقیق منطقه مورد نظر شما در لیست موجود نبود٬میتوانید سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت نموده تا برای شما ارسال شود.تلاش ما بر اینست تا به مرور تمامی مناطق کشور سرویس پرداخت در محل را تحت پوشش قرار دهد.توجه داشته باشید که بادی من در شهرهای زیر دارای نماینده سیستم حمل و نقل و پرداخت در محل میباشد و در هیچ نقطه ای از ایران به جز داروخانه شبانه روزی دکتر مستوفی تهران نماینده فروش حضوری ندارد.و هرگونه سو استفاده از نام و برند بادی من تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ردیفسریالنام شهراستاننوع شهر
1131039فهرجیزددارای نماینده
2131038محمدآبادیزددارای نماینده
3131036دهنویزددارای نماینده
4131024امیرآباد خراسان جنوبیدارای نماینده
5131023خراشا خراسان جنوبیدارای نماینده
6111006طرقبهخراسان رضویدارای نماینده
7111010شاندیزخراسان رضویدارای نماینده
8110007حاجی‌آبادخراسان جنوبیدارای نماینده
9110009خوسفخراسان جنوبیدارای نماینده
10110016مودخراسان جنوبیدارای نماینده
11109006گهروچهار محال بختیاریدارای نماینده
12109008کیانچهار محال بختیاریدارای نماینده
13109010طاقانکچهار محال بختیاریدارای نماینده
14109011شلمزارچهار محال بختیاریدارای نماینده
15109012سورشجانچهار محال بختیاریدارای نماینده
16109014سامانچهار محال بختیاریدارای نماینده
17127026بهنمیرمازندراندارای نماینده
18125008کوچصفهانگیلاندارای نماینده
19125011سنگرگیلاندارای نماینده
20125016خمامگیلاندارای نماینده
21115001میامیسمناندارای نماینده
22131002احمدآبادیزددارای نماینده
23131004تفتیزددارای نماینده
24131007شاهدیهیزددارای نماینده
25104011مشکاتاصفهاندارای نماینده
26104013گوگداصفهاندارای نماینده
27104036خوراسگاناصفهاندارای نماینده
28104053بادروداصفهاندارای نماینده
29127031سرخ‌رودمازندراندارای نماینده
30104061اردستاناصفهاندارای نماینده
31125031لشت نشاگیلاندارای نماینده
32113033بندر امام خمینی خوزستاندارای نماینده
33111048قاسم‌ آبادخراسان رضویدارای نماینده
34115009بسطامسمناندارای نماینده
35105003کلاک البرزدارای نماینده
36124012کردکوی گلستاندارای نماینده
37104065نطنزاصفهاندارای نماینده
38108007پرندتهراندارای نماینده
39124013جلینگلستاندارای نماینده
40113036اندیمشکخوزستاندارای نماینده
41124014فاضل‌آبادگلستاندارای نماینده
42127034تنکابنمازندراندارای نماینده
43108008کرجتهراندارای شعبه
44125036سیاهکلگیلاندارای نماینده
45108009اسلام‌شهرتهراندارای نماینده
46108010قلعه حسن خانتهراندارای نماینده
47108012شهر ریتهراندارای نماینده
48127035فریدون‌کنارمازندراندارای نماینده
49125037بندر انزلیگیلاندارای نماینده
50113037آبادانخوزستاندارای نماینده
51124015دلندگلستاندارای نماینده
52131018اردکانیزددارای نماینده
53131019میبدیزددارای نماینده
54131020یزدیزددارای شعبه
55110023بیرجندخراسان جنوبیدارای نماینده
56130030همدانهمداندارای شعبه
57129022کیشهرمزگاندارای شعبه
58109025فرخ شهرچهار محال بختیاریدارای نماینده
59129026بندر عباسهرمزگاندارای نماینده
60109027شهرکردچهار محال بختیاریدارای شعبه
61108014فشمتهراندارای نماینده
62108015کهریزکتهراندارای نماینده
63108016شریف آبادتهراندارای نماینده
64108018لواسانتهراندارای نماینده
65108020صفادشتتهراندارای نماینده
66108021صباشهرتهراندارای نماینده
67108022رودهنتهراندارای نماینده
68108023حسن آبادتهراندارای نماینده
69108024نصیرآبادتهراندارای نماینده
70108025پردیستهراندارای نماینده
71108027پیشواتهراندارای نماینده
72108028چهاردانگهتهراندارای نماینده
73108029بومهنتهراندارای نماینده
74108030باغستانتهراندارای نماینده
75108031باقرشهرتهراندارای نماینده
76108032صالح آبادتهراندارای نماینده
77108033رباط‌کریمتهراندارای نماینده
78108034اندیشهتهراندارای نماینده
79108035پاکدشتتهراندارای نماینده
80128024دلیجانمرکزیدارای نماینده
81108036نسیم‌شهرتهراندارای نماینده
82108037شهریارتهراندارای نماینده
83108038ورامینتهراندارای نماینده
84128027ساوهمرکزیدارای نماینده
85108039ملاردتهراندارای نماینده
86108040قدستهراندارای نماینده
87108041گلستانتهراندارای نماینده
88108042قرچکتهراندارای نماینده
89108043تهرانتهراندارای شعبه
90128028اراکمرکزیدارای نماینده
91127036سلمان‌شهرمازندراندارای نماینده
92127038نورمازندراندارای نماینده
93127041محمود آبادمازندراندارای نماینده
94127042بابلسرمازندراندارای نماینده
95127043رویانمازندراندارای نماینده
96127044کلارآبادمازندراندارای نماینده
97127046چالوسمازندراندارای نماینده
98127047نوشهرمازندراندارای نماینده
99127048رامسرمازندراندارای نماینده
100127049بابلمازندراندارای شعبه
101127050آملمازندراندارای نماینده
102127051قائم‌شهرمازندراندارای نماینده
103127052ساریمازندراندارای نماینده
104107028بندر بوشهربوشهردارای نماینده
105126019ازنالرستاندارای نماینده
106126020الیگودرزلرستاندارای نماینده
107126023خرم‌آبادلرستاندارای نماینده
108125039صومعه سراگیلاندارای نماینده
109125040فومنگیلاندارای نماینده
110125046لاهیجانگیلاندارای نماینده
111125051آستانه اشرفیهگیلاندارای نماینده
112125053رشتگیلاندارای شعبه
113124016خان ببینگلستاندارای نماینده
114124017رامیانگلستاندارای نماینده
115124018آزادشهرگلستاندارای نماینده
116124019کلالهگلستاندارای نماینده
117124020گالیکشگلستاندارای نماینده
118124021گنبد کاووسگلستاندارای نماینده
119124022علی‌آباد کتولگلستاندارای نماینده
120124023مینودشتگلستاندارای نماینده
121124025گرگانگلستاندارای شعبه
122106021ایلامایلامدارای نماینده
123115016شاهرودسمناندارای نماینده
124123015یاسوجکهکیلویه و بویر احمددارای شعبه
125115017سمنانسمناندارای شعبه
126122028کرمانشاهکرمانشاهدارای شعبه
127114018ابهرزنجاندارای نماینده
128114019زنجانزنجاندارای نماینده
129121059رفسنجانکرماندارای نماینده
130121060سیرجانکرماندارای نماینده
131121061کرمانکرماندارای شعبه
132113039بندر ماهشهرخوزستاندارای نماینده
133113043دزفولخوزستاندارای نماینده
134113044خرمشهرخوزستاندارای نماینده
135113047اهوازخوزستاندارای شعبه
136112016بجنوردخراسان شمالیدارای شعبه
137120025سنندجکردستاندارای نماینده
138119006قمقمدارای نماینده
139111060سبزوارخراسان رضویدارای نماینده
140111061نیشابورخراسان رضویدارای نماینده
141111062مشهدخراسان رضویدارای شعبه
142105004کرجالبرزدارای شعبه
143118009نرجهقزویندارای نماینده
144118010خرمدشتقزویندارای نماینده
145118011ضیا آبادقزویندارای نماینده
146118012دانسفهانقزویندارای نماینده
147118013آبگرمقزویندارای نماینده
148118014اسفرورینقزویندارای نماینده
149118015شالقزویندارای نماینده
150118016بویین‌زهراقزویندارای نماینده
151105005چهارباغالبرزدارای نماینده
152118017محمود آباد نمونهقزویندارای نماینده
153105006کوهسارالبرزدارای نماینده
154105007گرمدرهالبرزدارای نماینده
155105008شهر جدید هشتگردالبرزدارای نماینده
156105009اشتهاردالبرزدارای نماینده
157118018بیدستانقزویندارای نماینده
158105010مشکین دشتالبرزدارای نماینده
159105011هشتگردالبرزدارای نماینده
160118019محمدیهقزویندارای نماینده
161105012ماهدشتالبرزدارای نماینده
162118020آبیکقزویندارای نماینده
163105013کمال‌شهرالبرزدارای نماینده
164118021اقبالیهقزویندارای نماینده
165105014محمدشهرالبرزدارای نماینده
166118022الوندقزویندارای نماینده
167105015نظرآبادالبرزدارای نماینده
168118023تاکستانقزویندارای نماینده
169118024قزوینقزویندارای شعبه
170104070خوانساراصفهاندارای نماینده
171104074فلاورجاناصفهاندارای نماینده
172104076گلپایگاناصفهاندارای نماینده
173104077زرین‌ شهراصفهاندارای نماینده
174104078بهارستاناصفهاندارای نماینده
175104079مبارکهاصفهاندارای نماینده
176104080فولادشهراصفهاندارای نماینده
177104081شهرضااصفهاندارای نماینده
178104082شاهین‌شهراصفهاندارای شعبه
179104083نجف‌آباداصفهاندارای نماینده
180104084خمینی‌شهراصفهاندارای نماینده
181104085کاشاناصفهاندارای نماینده
182104086اصفهاناصفهاندارای شعبه
183117077شیرازفارسدارای شعبه
184103021مشگین شهراردبیلدارای نماینده
185103023اردبیلاردبیلدارای نماینده
186116031زاهدانسیستان و بلوچستاندارای نماینده
187102031سلماسآذربایجان غربیدارای نماینده
188102035خویآذربایجان غربیدارای نماینده
189102036ارومیهآذربایجان غربیدارای نماینده
190101059تبریزآذربایجان شرقیدارای شعبه