لیست زیر شهرهای دارای سرویس پرداخت در محل بادی من را نمایش میدهد.در صورتی که پس از جستوجو نام دقیق منطقه مورد نظر شما در لیست موجود نبود٬میتوانید سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت نموده تا برای شما ارسال شود.تلاش ما بر اینست تا به مرور تمامی مناطق کشور سرویس پرداخت در محل را تحت پوشش قرار دهد.توجه داشته باشید ٬ بادی من در شهرهای زیر دارای نماینده سیستم حمل و نقل و پرداخت در محل میباشد و در هیچ نقطه ای از ایران به استثنای داروخانه شبانه روزی دکتر مستوفی تهران نماینده فروش حضوری ندارد و برای دیگر مناطق صرفا ارسال کالا صورت میگیرد و هرگونه سو استفاده از نام و برند بادی من تحت پیگرد قرار خواهد گرفت .

ردیفسریالنام شهراستاننوع شهر
184101059تبریزآذربایجان شرقیدارای شعبه
1131039فهرجیزددارای نماینده
2131038محمدآبادیزددارای نماینده
3131036دهنویزددارای نماینده
4131024امیرآباد خراسان جنوبیدارای نماینده
5131023خراشا خراسان جنوبیدارای نماینده
6111006طرقبهخراسان رضویدارای نماینده
7111010شاندیزخراسان رضویدارای نماینده
8110007حاجی‌آبادخراسان جنوبیدارای نماینده
9110009خوسفخراسان جنوبیدارای نماینده
10109006گهروچهار محال بختیاریدارای نماینده
11109008کیانچهار محال بختیاریدارای نماینده
12109010طاقانکچهار محال بختیاریدارای نماینده
13109011شلمزارچهار محال بختیاریدارای نماینده
14109012سورشجانچهار محال بختیاریدارای نماینده
15109014سامانچهار محال بختیاریدارای نماینده
16127026بهنمیرمازندراندارای نماینده
17126014چالانچولانلرستاندارای نماینده
18125008کوچصفهانگیلاندارای نماینده
19125011سنگرگیلاندارای نماینده
20125016خمامگیلاندارای نماینده
21115001میامیسمناندارای نماینده
22131002احمدآبادیزددارای نماینده
23131004تفتیزددارای نماینده
24131007شاهدیهیزددارای نماینده
25104011مشکاتاصفهاندارای نماینده
26104013گوگداصفهاندارای نماینده
27104036خوراسگاناصفهاندارای نماینده
28104053بادروداصفهاندارای نماینده
29127031سرخ‌رودمازندراندارای نماینده
30104061اردستاناصفهاندارای نماینده
31125031لشت نشاگیلاندارای نماینده
32113033بندر امام خمینی خوزستاندارای نماینده
33111048قاسم‌ آبادخراسان رضویدارای نماینده
34115009بسطامسمناندارای نماینده
35105003کلاک البرزدارای نماینده
36124012کردکوی گلستاندارای نماینده
37104065نطنزاصفهاندارای نماینده
38108007پرندتهراندارای نماینده
39124013جلینگلستاندارای نماینده
40113036اندیمشکخوزستاندارای نماینده
41124014فاضل‌آبادگلستاندارای نماینده
42127034تنکابنمازندراندارای نماینده
43108008کرجتهراندارای شعبه
44125036سیاهکلگیلاندارای نماینده
45108009اسلام‌شهرتهراندارای نماینده
46108010قلعه حسن خانتهراندارای نماینده
47108012شهر ریتهراندارای نماینده
48127035فریدون‌کنارمازندراندارای نماینده
49125037بندر انزلیگیلاندارای نماینده
50113037آبادانخوزستاندارای نماینده
51124015دلندگلستاندارای نماینده
52131018اردکانیزددارای نماینده
53131019میبدیزددارای نماینده
54131020یزدیزددارای شعبه
55110023بیرجندخراسان جنوبیدارای نماینده
56130030همدانهمداندارای شعبه
57109025فرخ شهرچهار محال بختیاریدارای نماینده
58129026بندر عباسهرمزگاندارای نماینده
59109027شهرکردچهار محال بختیاریدارای شعبه
60108014فشمتهراندارای نماینده
61108015کهریزکتهراندارای نماینده
62108016شریف آبادتهراندارای نماینده
63108018لواسانتهراندارای نماینده
64108020صفادشتتهراندارای نماینده
65108021صباشهرتهراندارای نماینده
66108022رودهنتهراندارای نماینده
67108023حسن آبادتهراندارای نماینده
68108024نصیرآبادتهراندارای نماینده
69108025پردیستهراندارای نماینده
70108027پیشواتهراندارای نماینده
71108028چهاردانگهتهراندارای نماینده
72108029بومهنتهراندارای نماینده
73108030باغستانتهراندارای نماینده
74108031باقرشهرتهراندارای نماینده
75108032صالح آبادتهراندارای نماینده
76108033رباط‌کریمتهراندارای نماینده
77108034اندیشهتهراندارای نماینده
78108035پاکدشتتهراندارای نماینده
79128024دلیجانمرکزیدارای نماینده
80108036نسیم‌شهرتهراندارای نماینده
81108037شهریارتهراندارای نماینده
82108038ورامینتهراندارای نماینده
83128027ساوهمرکزیدارای نماینده
84108039ملاردتهراندارای نماینده
85108040قدستهراندارای نماینده
86108041گلستانتهراندارای نماینده
87108042قرچکتهراندارای نماینده
88108043تهرانتهراندارای شعبه
89128028اراکمرکزیدارای نماینده
90127036سلمان‌شهرمازندراندارای نماینده
91127038نورمازندراندارای نماینده
92127041محمود آبادمازندراندارای نماینده
93127042بابلسرمازندراندارای نماینده
94127043رویانمازندراندارای نماینده
95127044کلارآبادمازندراندارای نماینده
96127046چالوسمازندراندارای نماینده
97127047نوشهرمازندراندارای نماینده
98127048رامسرمازندراندارای نماینده
99127049بابلمازندراندارای شعبه
100127050آملمازندراندارای نماینده
101127051قائم‌شهرمازندراندارای نماینده
102127052ساریمازندراندارای نماینده
103107028بندر بوشهربوشهردارای نماینده
104126019ازنالرستاندارای نماینده
105126020الیگودرزلرستاندارای نماینده
106126021دورودلرستاندارای نماینده
107126022بروجردلرستاندارای نماینده
108126023خرم‌آبادلرستاندارای نماینده
109125039صومعه سراگیلاندارای نماینده
110125040فومنگیلاندارای نماینده
111125046لاهیجانگیلاندارای نماینده
112125051آستانه اشرفیهگیلاندارای نماینده
113125053رشتگیلاندارای شعبه
114124016خان ببینگلستاندارای نماینده
115124017رامیانگلستاندارای نماینده
116124018آزادشهرگلستاندارای نماینده
117124019کلالهگلستاندارای نماینده
118124020گالیکشگلستاندارای نماینده
119124021گنبد کاووسگلستاندارای نماینده
120124022علی‌آباد کتولگلستاندارای نماینده
121124023مینودشتگلستاندارای نماینده
122124025گرگانگلستاندارای شعبه
123106021ایلامایلامدارای نماینده
124115016شاهرودسمناندارای نماینده
125123015یاسوجکهکیلویه و بویر احمددارای شعبه
126115017سمنانسمناندارای شعبه
127122028کرمانشاهکرمانشاهدارای شعبه
128114018ابهرزنجاندارای نماینده
129114019زنجانزنجاندارای نماینده
130121059رفسنجانکرماندارای نماینده
131121061کرمانکرماندارای شعبه
132113039بندر ماهشهرخوزستاندارای نماینده
133113043دزفولخوزستاندارای نماینده
134113044خرمشهرخوزستاندارای نماینده
135113047اهوازخوزستاندارای شعبه
136112016بجنوردخراسان شمالیدارای شعبه
137120025سنندجکردستاندارای نماینده
138119006قمقمدارای نماینده
139111060سبزوارخراسان رضویدارای نماینده
140111061نیشابورخراسان رضویدارای نماینده
141111062مشهدخراسان رضویدارای شعبه
142105004کرجالبرزدارای شعبه
143118012دانسفهانقزویندارای نماینده
144118016بویین‌زهراقزویندارای نماینده
145105005چهارباغالبرزدارای نماینده
146118017محمود آباد نمونهقزویندارای نماینده
147105006کوهسارالبرزدارای نماینده
148105007گرمدرهالبرزدارای نماینده
149105008شهر جدید هشتگردالبرزدارای نماینده
150105009اشتهاردالبرزدارای نماینده
151118018بیدستانقزویندارای نماینده
152105010مشکین دشتالبرزدارای نماینده
153105011هشتگردالبرزدارای نماینده
154118019محمدیهقزویندارای نماینده
155105012ماهدشتالبرزدارای نماینده
156118020آبیکقزویندارای نماینده
157105013کمال‌شهرالبرزدارای نماینده
158118021اقبالیهقزویندارای نماینده
159105014محمدشهرالبرزدارای نماینده
160118022الوندقزویندارای نماینده
161105015نظرآبادالبرزدارای نماینده
162118023تاکستانقزویندارای نماینده
163118024قزوینقزویندارای شعبه
164104070خوانساراصفهاندارای نماینده
165104074فلاورجاناصفهاندارای نماینده
166104076گلپایگاناصفهاندارای نماینده
167104077زرین‌ شهراصفهاندارای نماینده
168104078بهارستاناصفهاندارای نماینده
169104079مبارکهاصفهاندارای نماینده
170104080فولادشهراصفهاندارای نماینده
171104081شهرضااصفهاندارای نماینده
172104082شاهین‌شهراصفهاندارای شعبه
173104083نجف‌آباداصفهاندارای نماینده
174104084خمینی‌شهراصفهاندارای نماینده
175104085کاشاناصفهاندارای نماینده
176104086اصفهاناصفهاندارای شعبه
177117076مرودشتفارسدارای شعبه
178117077شیرازفارسدارای شعبه
179103021مشگین شهراردبیلدارای نماینده
180103023اردبیلاردبیلدارای نماینده
181116031زاهدانسیستان و بلوچستاندارای نماینده
182102035خویآذربایجان غربیدارای نماینده
183102036ارومیهآذربایجان غربیدارای نماینده