لیست زیر شهرهای دارای سرویس پرداخت در محل بادی من را نمایش میدهد.در صورتی که پس از جستوجو نام دقیق منطقه مورد نظر شما در لیست موجود نبود٬میتوانید سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت نموده تا برای شما ارسال شود.تلاش ما بر اینست تا به مرور تمامی مناطق کشور سرویس پرداخت در محل را تحت پوشش قرار دهد.توجه داشته باشید که بادی من در شهرهای زیر دارای نماینده سیستم حمل و نقل و پرداخت در محل میباشد و در هیچ نقطه ای از ایران به جز داروخانه شبانه روزی دکتر مستوفی تهران نماینده فروش حضوری ندارد.و هرگونه سو استفاده از نام و برند بادی من تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ردیفسریالنام_شهراستاننوع_شهر
1131047حسن رودگیلاندارای نماینده
2131039فهرجیزددارای نماینده
3131038محمدآبادیزددارای نماینده
4131036دهنویزددارای نماینده
5131024امیرآباد خراسان جنوبیدارای نماینده
6131023خراشا خراسان جنوبیدارای نماینده
7111006طرقبهخراسان رضویدارای نماینده
8111010شاندیزخراسان رضویدارای نماینده
9110007حاجی‌آبادخراسان جنوبیدارای نماینده
10110009خوسفخراسان جنوبیدارای نماینده
11110016مودخراسان جنوبیدارای نماینده
12109006گهروچهار محال بختیاریدارای نماینده
13109008کیانچهار محال بختیاریدارای نماینده
14109010طاقانکچهار محال بختیاریدارای نماینده
15109011شلمزارچهار محال بختیاریدارای نماینده
16109012سورشجانچهار محال بختیاریدارای نماینده
17109014سامانچهار محال بختیاریدارای نماینده
18127026بهنمیرمازندراندارای نماینده
19125008کوچصفهانگیلاندارای نماینده
20125011سنگرگیلاندارای نماینده
21125016خمامگیلاندارای نماینده
22115001میامیسمناندارای نماینده
23131002احمدآبادیزددارای نماینده
24131004تفتیزددارای نماینده
25131007شاهدیهیزددارای نماینده
26127031سرخ‌رودمازندراندارای نماینده
27104059دولت آباداصفهاندارای نماینده
28125031لشت نشاگیلاندارای نماینده
29113033بندر امام خمینی خوزستاندارای نماینده
30111048قاسم‌ آبادخراسان رضویدارای نماینده
31125033رضوان شهرگیلاندارای نماینده
32115009بسطامسمناندارای نماینده
33105003کلاک البرزدارای نماینده
34124012کردکوی گلستاندارای نماینده
35108007پرندتهراندارای نماینده
36124013جلینگلستاندارای نماینده
37113036اندیمشکخوزستاندارای نماینده
38124014فاضل‌آبادگلستاندارای نماینده
39127034تنکابنمازندراندارای نماینده
40108008کرجتهراندارای شعبه
41125036سیاهکلگیلاندارای نماینده
42108009اسلام‌شهرتهراندارای نماینده
43108010قلعه حسن خانتهراندارای نماینده
44108012شهر ریتهراندارای نماینده
45127035فریدون‌کنارمازندراندارای نماینده
46125037بندر انزلیگیلاندارای نماینده
47113037آبادانخوزستاندارای نماینده
48124015دلندگلستاندارای نماینده
49131018اردکانیزددارای نماینده
50131019میبدیزددارای نماینده
51131020یزدیزددارای شعبه
52110023بیرجندخراسان جنوبیدارای نماینده
53130030همدانهمداندارای شعبه
54129022کیشهرمزگاندارای نماینده
55109025فرخ شهرچهار محال بختیاریدارای نماینده
56129026بندر عباسهرمزگاندارای نماینده
57109027شهرکردچهار محال بختیاریدارای شعبه
58108014فشمتهراندارای نماینده
59108015کهریزکتهراندارای نماینده
60108016شریف آبادتهراندارای نماینده
61108018لواسانتهراندارای نماینده
62108020صفادشتتهراندارای نماینده
63108021صباشهرتهراندارای نماینده
64108022رودهنتهراندارای نماینده
65108023حسن آبادتهراندارای نماینده
66108024نصیرآبادتهراندارای نماینده
67108025پردیستهراندارای نماینده
68108027پیشواتهراندارای نماینده
69108028چهاردانگهتهراندارای نماینده
70108029بومهنتهراندارای نماینده
71108030باغستانتهراندارای نماینده
72108031باقرشهرتهراندارای نماینده
73108032صالح آبادتهراندارای نماینده
74108033رباط‌کریمتهراندارای نماینده
75108034اندیشهتهراندارای نماینده
76108035پاکدشتتهراندارای نماینده
77108036نسیم‌شهرتهراندارای نماینده
78108037شهریارتهراندارای نماینده
79108038ورامینتهراندارای نماینده
80128027ساوهمرکزیدارای نماینده
81108039ملاردتهراندارای نماینده
82108040قدستهراندارای نماینده
83108041گلستانتهراندارای نماینده
84108042قرچکتهراندارای نماینده
85108043تهرانتهراندارای شعبه
86128028اراکمرکزیدارای نماینده
87127036سلمان‌شهرمازندراندارای نماینده
88127038نورمازندراندارای نماینده
89127041محمود آبادمازندراندارای نماینده
90127042بابلسرمازندراندارای نماینده
91127043رویانمازندراندارای نماینده
92127044کلارآبادمازندراندارای نماینده
93127046چالوسمازندراندارای نماینده
94127047نوشهرمازندراندارای نماینده
95127048رامسرمازندراندارای نماینده
96127049بابلمازندراندارای شعبه
97127050آملمازندراندارای نماینده
98127051قائم‌شهرمازندراندارای نماینده
99127052ساریمازندراندارای نماینده
100107028بندر بوشهربوشهردارای نماینده
101126019ازنالرستاندارای نماینده
102126020الیگودرزلرستاندارای نماینده
103126023خرم‌آبادلرستاندارای نماینده
104125039صومعه سراگیلاندارای نماینده
105125040فومنگیلاندارای نماینده
106125046لاهیجانگیلاندارای نماینده
107125051آستانه اشرفیهگیلاندارای نماینده
108125053رشتگیلاندارای شعبه
109124016خان ببینگلستاندارای نماینده
110124017رامیانگلستاندارای نماینده
111124018آزادشهرگلستاندارای نماینده
112124019کلالهگلستاندارای نماینده
113124020گالیکشگلستاندارای نماینده
114124021گنبد کاووسگلستاندارای نماینده
115124022علی‌آباد کتولگلستاندارای نماینده
116124023مینودشتگلستاندارای نماینده
117124025گرگانگلستاندارای شعبه
118106021ایلامایلامدارای نماینده
119115016شاهرودسمناندارای نماینده
120115017سمنانسمناندارای شعبه
121122028کرمانشاهکرمانشاهدارای شعبه
122114018ابهرزنجاندارای نماینده
123114019زنجانزنجاندارای نماینده
124121059رفسنجانکرماندارای نماینده
125121061کرمانکرماندارای شعبه
126113039بندر ماهشهرخوزستاندارای نماینده
127113043دزفولخوزستاندارای نماینده
128113044خرمشهرخوزستاندارای نماینده
129113047اهوازخوزستاندارای شعبه
130112016بجنوردخراسان شمالیدارای شعبه
131120025سنندجکردستاندارای نماینده
132119006قمقمدارای نماینده
133111062مشهدخراسان رضویدارای شعبه
134105004کرجالبرزدارای شعبه
135118009نرجهقزویندارای نماینده
136118010خرمدشتقزویندارای نماینده
137118011ضیا آبادقزویندارای نماینده
138118012دانسفهانقزویندارای نماینده
139118013آبگرمقزویندارای نماینده
140118014اسفرورینقزویندارای نماینده
141118015شالقزویندارای نماینده
142118016بویین‌زهراقزویندارای نماینده
143105005چهارباغالبرزدارای نماینده
144118017محمود آباد نمونهقزویندارای نماینده
145105006کوهسارالبرزدارای نماینده
146105007گرمدرهالبرزدارای نماینده
147105008شهر جدید هشتگردالبرزدارای نماینده
148105009اشتهاردالبرزدارای نماینده
149118018بیدستانقزویندارای نماینده
150105010مشکین دشتالبرزدارای نماینده
151105011هشتگردالبرزدارای نماینده
152118019محمدیهقزویندارای نماینده
153105012ماهدشتالبرزدارای نماینده
154118020آبیکقزویندارای نماینده
155105013کمال‌شهرالبرزدارای نماینده
156118021اقبالیهقزویندارای نماینده
157105014محمدشهرالبرزدارای نماینده
158118022الوندقزویندارای نماینده
159105015نظرآبادالبرزدارای نماینده
160118023تاکستانقزویندارای نماینده
161118024قزوینقزویندارای شعبه
162104074فلاورجاناصفهاندارای نماینده
163104077زرین‌ شهراصفهاندارای نماینده
164104079مبارکهاصفهاندارای نماینده
165104080فولادشهراصفهاندارای نماینده
166104081شهرضااصفهاندارای نماینده
167104082شاهین‌شهراصفهاندارای نماینده
168104083نجف‌آباداصفهاندارای نماینده
169104084خمینی‌شهراصفهاندارای نماینده
170104085کاشاناصفهاندارای نماینده
171104086اصفهاناصفهاندارای شعبه
172117077شیرازفارسدارای شعبه
173103021مشگین شهراردبیلدارای نماینده
174103023اردبیلاردبیلدارای نماینده
175116031زاهدانسیستان و بلوچستاندارای نماینده
176102031سلماسآذربایجان غربیدارای نماینده
177102035خویآذربایجان غربیدارای نماینده
178102036ارومیهآذربایجان غربیدارای نماینده
179101059تبریزآذربایجان شرقیدارای شعبه