فرم درخواست فاطیما حسنی

عضویت در تیم بادی من (فاطیما حسنی)

لطفا اطلاعات درخواستی را به صورت کامل وارد نمائید و در پایان با زدن گزینه ارسال به درگاه بانکی منتقل میشوید . پس از واریز مبلغ در لیست رزرو قرار خواهید گرفت و در اسرع وقت به منظور مشاوره کامل با شما تماس گرفته خواهد شد .
  • لطفا به صورت عدد وارد شود
  • بر حسب سانتیمتر به عدد
  • وزن بر حسب کیلوگرم به عدد
  • متر از زیر زیر بغل رد شود
  • دور در حالت منقبض
  • متر روی ناف قرار بگیرد
  • قیمت: 200,000 تومان